ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Біобібліографія вчених ДонНТУ

Михайло Антонович Богомолов
До 100-річчя від дня народження
(3 березня 1907 р. - 31 серпня 1981 р.)

Михайло Антонович Богомолов [Електронний ресурс] : біобібліограф. перелік літ. / укладач Л.Ф.Дев'ятілова. - Донецьк, 2007.     Трудову діяльність розпочав з 13 років. Працював на шахті 3/18 Петровського рудника м. Донецька розсильним, мастильним шахтної підйомної установки, учнем електрика, електриком. У 1928 р. закінчив хіміко-електротехнічну профшколу і вступив до Дніпропетровського гірничого інституту. Після закінчення інституту навчався в аспірантурі і працював у цьому інституті асистентом і доцентом до 1941 р. У період війни - головний механік шахти "Капітальна" тресту "Вахрушеввугілля" (1941 - 1942, Кузбас). Із 1942р. почав працювати в Донецькому індустріальному інституті, який у той період функціонував у м. Прокоп'євську. Кандидат технічних наук (1938), доцент, професор. Декан гірничоелектромеханічного факультету (1942 - 1952), ректор Донецького політехнічного інституту (1952 - 1968), зав. кафедри "Рудникові підйомні установки" (1968-1981).

     Зробив великий внесок у післявоєнне становлення і розвиток гірничоелектро-механічного факультету й інституту в цілому. Під його керівництвом були відкриті нові спеціальності, створені нові кафедри і факультети. Інститут переріс із індустріального в політехнічний (1960). Багато сил і енергії поклав у розширення матеріальної бази інституту: збудовані нові навчальні корпуси, гуртожитки, легкоатлетичний манеж, басейн, спортивно-оздоровчий табір у с. Ялті на березі Азовського моря та ін.

     Наукові дослідження професора Богомолова М.А. в основному пов'язані з шахтними підйомними установками: автоматичним керуванням, експлуатацією машин, підйомом вугілля з великих глибин, питанням механічної міцності установок.

     Опублікував близько 50 наукових праць. Вибирався депутатом Верховної Ради СРСР і неодноразово - депутатом місцевих рад (обласної і міської).

     Нагороджений орденом Леніна (1960), двома медалями, відомчими знаками і грамотами.ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ М.А. БОГОМОЛОВА

1. Донецкий ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт за 40 лет / Ред.кол. М.А. Богомолов, В.Г. Гейер, Д.Н. Оглоблин и др.-Сталино: Донбасс, 1961.-125с.

2. Богомолов М.А. Гордость Донецкого края (1921-1961гг): Колыбель инженеров / М.А. Богомолов // Комс. Донбасса.-1961.-1апр.

3. Богомолов М.А. Институт сегодня и завтра / М.А. Богомолов // Сов. студент.-1961.-1апр.

4. Богомолов М.А. Итоги 1954 года и задачи на 1955год / М.А. Богомолов // Сов. студент.-1954.-31дек.

5. Богомолов М.А. К вопросу выбора величины максимальной скорости грузо-людских вспомогательных подъемов / М.А. Богомолов, А.К. Маслий // Уголь.-1974.-№9.-С.65-67.

6. Богомолов М.А. К вопросу о выборе типа электропривода для многоканатных подъемных установок / М.А.Богомолов // Уголь.-1972.-№6.-С.38-41.

7. Богомолов М.А. Кузница инженерных кадров: Донец. политехн. ин-ту - 40 лет / М.А. Богомолов // Соц. Донбасс.-1961.-1апр.

8. Богомолов М.А. Новая система подъема для глубоких шахт / М.А. Богомолов, А.К. Маслий // Уголь.-1972.-№2.- С.28-31.

9. Богомолов М.А. Новая система управления предохранительным торможением шахтных многоканатных подъемных машин / М.А. Богомолов, Н.И. Яценко, С.С. Урвачев // Уголь Украины.-1979.-№2.-С.30-31.

10. Богомолов М.А. О выборе целесообразной величины малой скорости дотягивания скипов в разгрузочных кривых: Шахтные подъемные установки / М.А. Богомолов, Д.П. Пампура, Н.И. Яценко и др. // Уголь Украины.-1971.-№4.-С.38-40.

11. Богомолов М.А. О необходимости избирательного предохранительного торможения многоканатных подъемных машин / М.А. Богомолов, Н.М. Русанов, Н.И. Яценко и др. // Разработка месторождений полезных ископаемых.-К.,1975.-Вып.41.-С.119-121.

12. Богомолов М.А. О тепловом режиме работы асинхронных двигателей шахтных подъемных установок / М.А.Богомолов, А.К.Маслий // Пром. энергетика.-1977.-№2.-С.43 - 44.

13. Богомолов М.А. Определение момента второй пусковой ступени асинхронных двигателей шахтного подъема / М.А.Богомолов, А.К. Маслий // Горн. электромеханика и автоматика.-К.,1978.-Вып.33.-С.27-29.

14. Богомолов М.А. Основные недостатки подъемников шахт Кривого Рога / М.А. Богомолов // Горн. журн.-1939.-№9.-С.44-49.

15. Богомолов М.А. Пути увеличения производительности шахтного подъема в связи со стахановским движением / М.А. Богомолов // Уголь.-1936.-№126-127.-С.145-153.

16. Богомолов М.А. Совершенствование работы рудничных подъемных установок в связи с интенсификацией угледобычи / М.А. Богомолов, А.К. Маслий // Уголь Украины.-1976.-№11.-С.39-40.

17. Богомолов М.А. Состояние и пропускная способность подъемов некоторых шахт Донецкого бассейна / М.А.Богомолов // Уголь.-1936.-№132.-С.88-99.

18. Богомолов М.А. Улучшение использования мощности асинхронных двигателей шахтных подъемных установок / М.А. Богомолов, А.К. Маслий // Уголь.-1976.-№7.-С.54-56.

19. Богомолов М.А. Управление тормозными приводами шахтных многоканатных подъемных машин / М.А.Богомолов, Н.И.Яценко, С.С.Урвачев // Безопасность труда в пром-сти.-1978.-№4.-С.44-45.

20. Богомолов М.А. Факультет - детище института: (Будущее за общетехническими факультетами) / М.А.Богомолов // Вест. высш. шк.-1962.-№1.-С.19-37.

21. Пак В.С., Богомолов М.А. [Рецензия] // Уголь.-1951.-№7.-С.34-35.- Рец. на ст.: Давыдов Б.Л. Перспективы и задачи теории рудничного подъема // Уголь.-1950.-№11.-С.15-24.

22. А.с. 615025 (СССР). Регулируемая система управления предохранительными тормозами шахтного подъемника / М.А. Богомолов, Н.И. Яценко, С.С. Урвачев и др.; Донец.политех. ин-т (СССР).- № 2407148.- Заявлено 27.09.76 // Открытия. Изобретения.-1978.-№26.

23. А.с. 610967 (СССР). Устройство для управления тормозом при предохранительном торможении / М.А.Богомолов, Н.И. Яценко, С.С. Урвачев и др.; Донец.политех. ин-т (СССР).- № 2375013.- Заявлено 22.06.76 // Открытия. Изобретения.-1979.-№9.

24. А.с. 882906 (СССР). Шахтная подъемная установка / И.С. Найденко, М.А. Богомолов, В.А. Кравцов, И.П.Ковалевский; Донец.политех. ин-т (СССР).- № 2616744.- Заявлено 19.05.78 // Открытия. Изобретения.-1981.-№43.

25. А.с. 963945 (СССР). Привод колодок дисковых тормозных устройств шахтных подъемных машин / М.А.Богомолов, И.С. Найденко, В.И. Онищенко; Донец.политех. ин-т (СССР).- № 2946401.- Заявлено 26.06.80 // Открытия. Изобретения.-1982.-№37.

ЛІТЕРАТУРА ПРО НЬОГО

1. Богомолов Михайло Антонович: (3 березня 1907р - 31 серпня 1981р) // Зборщик М.П. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921 - 2001) / М.П. Зборщик, Т.І. Овчаренко.-Донецьк,2002.-С.38-39.

2. Симонов А. Ученый - организатор: [ К 60-летию ректора института доцента М.А. Богомолова] // Сов. студент.-1967.-25февр.

3. Відродження (1946-1960рр.) // Історія Донецького державного технічного університету / Ред. кол.: О.А. Мінаєв, В.І. Костенко, М.П. Зборщик та ін.-Донецьк, 2001.-С.72-92.
Про вісомий внесок М.А. Богомолова у розвиток інституту. Про те, що професор М.А. Богомолов приділяв багато уваги питанням зміцнення і розширення матеріальної бази інституту.

4. Возрождение (1946-1960гг.) // Донецкий государственный технический университет: Краткий истор. очерк / Сост. А.А. Саржан, В.В. Липинский, Л.В. Борбачева и др.-Донецк,1995.-С.22-28.
О вкладе М.А. Богомолова в развитие института и подготовку будущих инженерных кадров.

5. Возрождение (1946-1958гг.) // Донецкий политехнический институт: Краткий истор. очерк.-Донецк,1969.-С.78.
Декан горномеханического факультета М.А. Богомолов.

6. Совершенствование стационарного оборудования шахт // Донецкий ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт за 40 лет / Ред.кол. М.А. Богомолов, В.Г. Гейер, Д.Н. Оглоблин и др.-Сталино,1961.-С.98-103. В статье говорится о том, что под руководством М.А. Богомолова обобщены и проанализированы схемы электроприводов подъемных машин.